Morozoff 2017 バレンタイン限定ブランド「TEA BAR」のパッケージデザイン

AD: Kenzo Sonoshita (aspilin)
D: Shiho Kunikage
I: Michiyo Yamashita